Poznejte principy cyklů času a uveďte změnu do Vašeho života.

Naše civilizace, jak ji známe, potřebuje změnu. Změnu, která povede k osvobození naší mysli od utrpení ve strasti. Změnu, která vše uvede do souladu se zákony vyššími než ty co máme za těch pár století naší civilizace, a které jsou v rozporu se životem.
 
Otázka: Existují takovéto zákony?
 
Ano. Jsou to zákony života ve Vesmíru. Část znala civilizace Mayu, Egypťanů a dalších pradávných civilizací, které jsou často podceňovány napříč nevysvětleným množstvím důkazů o vysokém stupni poznání a záhadám, jenž jsou pro mnohé historiky dodnes tabu. Vše je systematicky utajováno díky moci těch, co tyto zákony z velké části již znají a používají k vlastnímu prospěchu. Je známo, že zánik pradávných kultur a jejich zničení vždy provázela touha moci držet lidi v nevědomosti s cílem rozdělit si svět, aby nebylo lidstvo jednotné. Proč hrstka rozhoduje o životech nás všech, a proč dáváme svůj hlas někomu, kdo pak jedná v rozporu s naší volbou? V každé části světa byl uložen jeden z klíčů ke svobodě.
 
Nyní máme možnost všechny tyto klíče, jako jednotné lidstvo, použít.
 
Máme možnost otevřít si plný přístup ke společnému vědomí a poznatkům skrze nauky těchto dávných civilizací. Pomalu objevujeme hloubku a samotný účel záznamu, který nám ukazuje skutečný důvod co všechny spojuje. Cykly, otisknuty do vědomí každého z nás. Pro osvobození ze zajetí mysli je třeba pouze jedné věci. Spojit se. Je třeba opět aktivovat a uvést do života sjednocení těchto cyklů a nauk, a denní prací na sobě změnit tento svět. Vstupte do proudu kolektivního vědomí, od zasazení semene, péče až po zrození plodů každodenní práce na společném díle.
 
Ukažme si zde jeden příklad, na jednom dni dle západní civilizace s náboženskými doktrínami, oproti poznání dávných časů ztracených civilizací. Na začátku zde vidíte den v podáni dnešní doby:
 
cca 1 den (čas od půlnoci k půlnoci – počátkem i koncem je noc)
celkem cca 24 hodin (den je rozdělen na 24 hodin x 1/24, nebo také 2×12 hodin)
celkem cca 1440 minut (24 hodin x 60 minut)
celkem cca 86400 sekund (24 hodin x 60 minut x 60 sekund)
 
v těchto číslech vnímáme celý den, na svých digitálních či analogových hodinách.
 
Mayská civilizace měla naproti tomu číslo 13. Číslo 13 je v jejich kultuře považováno za posvátné. Jejich den je dlouhý od východu slunce k východu, a má i jiný způsob počítání než ten náš západní čtyřiadvaceti hodinový. V mayském světě má číslo 13 vlastní život a své místo. Je jím rytmus života. Převeďme si jejich den do třináctkové soustavy:
 
1 den v mayském cyklu takzvaný KIN (od východu slunce po východ slunce – slunce)
13 mayských hodin = 1 mayský den (1 Kin rozdělení dne na 13 x 1/13)
celkem 169 mayských minut mayského dne (13 m. minut x13 m. sekund)
celkem 2197 mayských sekund mayského dne (13 m.hodin x 13 m.minut x 13 m.sekund)
 
Vnímáte rozdíl 40 sekund v našem světě = 1 sekundu v tom mayském?
 
Pokud se na to podíváte v rámci hodinek, pak uvidíte, že hodiny v našem podání času běží 1,84 x rychleji oproti mayským hodinám / Minuty pak 8,52 x rychleji a sekundy 39,32 x rychleji (čistě v číselných řadách). Řeknete si, že neměli hodinky ani stopky, ale právě k tomu sloužily cykly, které dokázaly v člověku probouzet jiné úrovně vnímání prostoru, ve všech fázích dne, díky naukám vesmírných zákonů, které se denně cvičily. Pokud si je člověk připomene, pak objeví klíče k zcela novému světu svého života, který zde byl již odpradávna. Osvoboďte svou mysl a žijte podle svých představ, za časem a prostorem.
 
Existuje spousta kalendářů i cyklů a už brzy budou mít všichni možnost vidět spojení těch, které dávají základ v jednom uceleném. Někteří jej už znají, mají i používají. Rytmus a symbolika vedoucí skrze naše srdce. K jednotě nás dovede jeden nádech a to v rytmu, který neurčují média a politici, ale my sami.
 
Pokračování příště…
 
Krásný den
Divad Hezus

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *