Reakce

Blokový kanál Reakce je dynamický blog, zasvěcený probírání aktuálních témat z různých oblastí současného světa. Specializuje se na podrobné zkoumání specifických problémů a předkládá inovativní návrhy na řešení. Jeho hlavním posláním je odkrývat skryté aspekty témat a upozorňovat na otázky, kterým můžeme, ale nemusíme věnovat pozornost. Přestože všechny prezentované reakce reflektují subjektivní názory jednotlivců, skupin, nebo přizvaných hostů, tento blog vyzývá ke svobodné diskuzi a diverzitě názorů, s cílem podporovat intelektuální rozvoj a osvětu čtenářů.

Buďme svobodní. Skrytá nebezpečí řízeného toku digitálních informací.

Nové tisíciletí a dnešní doba nás staví před výzvu, která v sobě ukrývá nebezpečí, jenž je větší než nějaká chřipka. Řízený tok digitálních informací. Jaký je náš význam v tomto běžícím procesu? Jaká je naše závislost, na stávajícím systému? Máme ještě kontrolu sami nad sebou, když čtete a vyhledáváme dnešní informace? Věříte v dnešní svět?

Buďme svobodní. Skrytá nebezpečí řízeného toku digitálních informací. Číst dál »