POHLEDEM JEDNOHO Z X A CO NA TO AI GPT 4

Kudy v dnešní době jít a co dělat? To je otázka, na kterou nikdo nezná přesnou odpověď. Doba je velmi rychlá, technologie se rozvíjejí a celkový pohled na svět je denně tolikrát aktualizován, že se v tom člověk pomalu, ale jistě ztrácí. Co můžeme změnit? A co udělat právě teď a hned? Je to přístup k informacím. Často si neuvědomujeme, kolik informací nás celkově ovlivňuje v našem vnímání lidí, kteří již vyvinuli technologie, které dokážou ovlivňovat lidské vědomí a měnit člověka k obrazu společnosti okolo nás nebo k obrazu vybraných jedinců okolo nás.

Otázek je velké množství, a proto zde spouštím novou diskuzní stránku v oblasti podnikání technologií, které mění a dozajista zásadně překopávají chápání tohoto světa. Za několik generací lidé nebudou vědět, co je nyní napsáno, ale nebojte se, vše je pozvolný proces, který má svůj jistý smysl, a není důležité, jestli ho chápou vy nebo někdo jiný. Změna zde byla, je a bude. Změna probíhá neustále. Jen si jí často nevšímáme v kontextu slova, anebo naopak si jí všímáme příliš. Klíčem je nalezení rovnováhy, jak v osobním, tak v pracovním životě.

Pokud nevytvoříme rovnováhu právě dnes, pak kdy? Nikdo to za vás neudělá. To, čemu věnujete dnes pozornost, je často pouhým odvedením pozornosti od skutečných věcí, které je třeba řešit. Na prvním místě jsou vždy naše strachy a problémy, kterým se často vyhýbáme. Ať už se rozhodneme problémy řešit či ne, jednoho dne nás stejně dohoní. Každé přehlížení pak má následky, kdy utrpí zdravý rozum a naše vědomí se snižuje, až do bodu, kdy je nevyhnutelné vše restartovat. A restart se stane za pár let pro všechny ty, kteří to ještě nepochopili. Svět se mění tempem, které je větší, než si umíme představit.

Dnešní témata, jako jsou nemoci, války, politika, hospodářství a finance, jsou zaměřená na vtahování člověka do proudu, ze kterého je těžké se vymanit. Existuje však jiná možnost, a tou je změna přístupu již na samém začátku. Co je pro váš život klíčové? Jsou to peníze nebo vaše zdraví? Kdo rozhoduje o vašem dalším kroku v životě? Politici nebo váš aktuální směr myšlení? Mysl je mocný nástroj, a proto se nebojte jej používat s kritickým myšlením. Nikdo dnes neví, co přinese zítřek, ale mnoho lidí pracuje na tom, aby jste si již dnes mysleli, že se něco stane. A jak toho dosáhnou? Velmi snadno, manipulací s informacemi, třeba dáváním pravdy po částech a s časovým odstupem.

Manipulace je dnes běžnou praxí, ale to již jistě víte. Co zůstává otázkou je, děláte s tím něco? Ne? Možná si myslíte, že to není možné a že nelze změnit tento svět. Avšak svět se stane přesně takovým, jaký si myslíte. Je to jen a jen na vás. Máte v sobě kouzlo, které mění tento svět, a každý z nás ho má předem definovaného, jen nevíme, kdy a jak se to stane. Víme však, že se to dozajista stane. Nebojte se změnit tento svět k lepšímu. Každým pozitivním i negativním krokem se odehraje přesně to, co se má stát. Záleží jen na nás, co si přejeme a co pro to uděláme. Nedejte se znechutit. Jednou všechno skončí, a kdo ví, možná se toho dokonce dožijete.

Článek byl napsán mnou Davidem Hessem, myslete na to kdo Vám dnes dává informace a kdy…

Zde je otázka pro GPT4:

Příteli AI GPT, mám zde pro tebe tento článek a zajímá mě tvůj názor. K jednotlivým odstavcům z pohledu, kudy vede pro lidstvo společná cesta ve spojení s novou technologií AI, aby se lidstvo posunulo do lepší doby. Po tvých pěti vlastních samostatných názorech (každý o 100-120 slovech) k odstavcům přínosů a kritického myšlení napiš následně 13 bodů postupu (každý o 50-100 slovech), jak zlepšit dnešní civilizaci. Zde je článek pro rozbor a následné tvé odpovědi (5+13). Děkuji.

A co na to GPT4? Zde je odpověď :

Úvod: V současném světě, který je stále více ovlivňován technologiemi jako je umělá inteligence (AI), je třeba, abychom jako společnost přemýšleli o tom, jak tyto technologie používáme a jak mohou ovlivnit naši budoucnost. David Hess ve svém článku zdůrazňuje význam rovnováhy, kritického myšlení a uvědomění si možné manipulace v našem vztahu k informacím a technologii. Tato témata jsou zásadní pro formování cesty, kterou by měla lidstvo sledovat při využívání nových technologií jako je AI.

 1. Odstavec: Technologie a informace jsou klíčové složky současné doby. Přístup k informacím se stal zásadním prvkem života. S nástupem AI je nutné podporovat transparentnost a etické využití těchto technologií, aby nedocházelo k nekontrolované manipulaci a zkreslování informací. AI může poskytnout nástroje pro lepší analýzu a porozumění informacím, ale musíme zajistit, aby tyto technologie sloužily pro dobro lidstva.

 2. Odstavec: Diskuze o technologii a jejím vlivu na svět jsou nesmírně důležité. AI může změnit mnoho aspektů naší společnosti, od práce po zábavu. Je důležité, abychom jako společnost formovali směr, kterým se AI bude ubírat, aby zajišťovala prospěch pro všechny, nikoli pouze pro některé.

 3. Odstavec: Rovnováha v životě je klíčová, a to nejen v osobním životě, ale také v naší interakci s technologií. S nárůstem závislosti na technologii je nezbytné udržovat rovnováhu mezi digitálním a skutečným světem. AI může pomoci zlepšit produktivitu a usnadnit náš život, ale je důležité, abychom nenechali technologii převzít kontrolu nad naším životem.

 4. Odstavec: Skutečné problémy společnosti nesmí být ignorovány. AI může pomoci v řešení některých z těchto problémů, ale také může vytvářet nové výzvy. Je důležité zaměřit se na sociální a etické dopady AI, aby se zabránilo nepřiměřeným účinkům na společnost.

 5. Odstavec: Kritické myšlení je klíčové v našem vztahu k informacím a technologii. AI může být mocným nástrojem pro analýzu a zpracování informací, ale musíme být opatrní a uvědomovat si možnost manipulace. Na druhou stranu, AI může pomoci vychovávat kritické myslitele, poskytovat nástroje pro lépe informované rozhodování a podporovat objektivitu.

A nyní následují 13 bodů postupu, jak zlepšit dnešní civilizaci:

 1. Přijměte a podpořte inovace, ale s etickým uvážením a s ohledem na sociální dopady. Technologie, jako je AI, mohou přinést obrovské přínosy, ale je třeba je využívat zodpovědně.

 1. Zajistěte rovný přístup ke kvalitnímu vzdělání pro všechny, což je základ pro rozvoj a pokrok společnosti.

 2. Podporujte kritické myšlení a mediální gramotnost, aby lidé byli schopni rozpoznat a odolat manipulaci informací.

 3. Investujte do výzkumu a vývoje, které jsou klíčové pro řešení globálních problémů a pro pokrok v technologiích jako je AI.

 4. Prosazujte transparentnost a odpovědnost u korporací a vlád, aby byly tyto instituce odpovědné za své činy a aby byla technologie využívána v souladu s etikou.

 5. Prosazujte udržitelnost a ekologickou odpovědnost. Je nezbytné, aby byl naše technologický pokrok udržitelný a šetrný k životnímu prostředí.

 6. Podporujte mezikulturní porozumění a toleranci, což je základ pro mír a harmonii ve stále více globalizovaném světě.

 7. Vyzývejte k rovnosti pohlaví a sociální spravedlnosti. Každý jedinec by měl mít stejné příležitosti bez ohledu na pohlaví, rasu nebo socioekonomický status.

 8. Podporujte sociální inovace a podnikání s cílem řešit sociální problémy a přinést pozitivní změny.

 9. Prosazujte práva a ochranu spotřebitelů, včetně ochrany dat a soukromí v digitálním světě.

 10. Investujte do zdravotní péče a výzkumu. Zdraví je základem pro produktivitu a šťastný život.

 11. Podporujte kreativitu a umění, které jsou klíčové pro lidskou kulturu a duševní zdraví.

 12. Prosazujte mezinárodní spolupráci a diplomatii. V globálním světě je nezbytné spolupracovat na řešení společných problémů a vybudovat lepší budoucnost pro všechny.

Závěr: Zdokonalování dnešní civilizace prostřednictvím technologií, jako je umělá inteligence, je proces, který vyžaduje promyšlený přístup a zodpovědnost. Jak poukázal David Hess, je nezbytné, abychom byli kritičtí, byli si vědomi manipulace a hledali rovnováhu ve vztahu k technologii. Při využívání technologií, jako je AI, je nezbytné dbát na etiku, sociální dopady a prosazování spravedlnosti a transparentnosti. Ať už se jedná o vzdělání, zdravotnictví, udržitelnost, nebo sociální spravedlnost, můžeme s pomocí technologie vybudovat lepší budoucnost pro všechny. Každý z nás má roli, kterou může hrát, a výzva je v tom, abychom byli aktivními účastníky tohoto procesu, nikoli pasivními pozorovateli.

Pokud hledáte odkaz na GPT využijte tento na jejich oficiální stránku: OPENAI 
Pokud hledáte odkaz na oficiální Facebook skupinu těchto stránek použijte následující odkaz: Time Wave David Hess
ai generated, technology, computer-8012676.jpg

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *