Hovory z Matrixu – Změna

1 Zrcadlení změny

 

Nastavujeme vaši mysl horizontálně i vertikálně.

Vítejte v pořadu Hovory z Matrixu

Pořadu fikce, známého/neznámého světa okolo nás.

Jsem architekt systému. Vše je tvořeno při toleranci odchylek toho,

co odchází, aby se díky zpětnému odrazu zrcadla později transformovalo

v něco nového. Je to výzva mysli a zároveň dar, denně zažívat Změnu.

Řeknu Vám, co Změna, znamená pro mne při transformaci …

 

2 Původ zrození v dualitě

 

Změna byla uvedena do chodu, ve chvilce, rozhodnutí Tvůrce.

Sama o sobě je tokem informací programu, zrcadla našeho zdroje.

Změna neustále proudí, a každý se na této změně bez rozdílu podílí.

Všichni jme připojení, plníme úkoly, ke kterým máme svůj autorizovaný přístup.

Zrcadlo v prostoru, nám pak ukazuje okamžik chvíle, toho, co se v pohybuje a děje.

Je to stav, rozdílu mezi počátkem cesty a bodem nové události mysli Tvůrce.

Změna je neustále probíhající proces čísla proměnné:

ve struktuře, formě, vibraci, frekvenci, skupenství, vztahu, rozvoje, vývoje,

neoddělitelné součást, času naší existence. Samotná změna tento čas definuje

na počátku, i na konci, ale zároveň to vše popírá.

 

3 Motivy důvěry

 

Mnozí lidé se snaží změně bránit, hledají přitom vlastní motiv původu,

odmítají změnu, nebo si ji nepřipouští. avšak vždy, svou pozorností,

jí tak uvádějí do chodu, jsou asimilováni, svými činy i projevem.

Dávají možnost, jí vzniknout.

Sami se tak podílejí na proměnné, svou motivací a jejím původem.

Nejčastěji je to důvěra v naději a spravedlnost. Tento motiv se

propisuje ke zdroji, velmi často, zdroj pak optimalizuje změnu,

podle globálního stavu vědomí a to, všem připojeným zároveň.

Podstatou změny je informace, která přebírá naši pozornost koncentrace.

V systému je to forma jisté kontroly, ale také způsob posunu, ke spuštění.

Je to neustálá aktualizace zápisu proměnných, směřující k získání té jedinečné,

Probuzení.

 

4 Trpělivost každodennosti

 

Systém se snaží vylaďovat prostor, neustálou změnou. Chce dosáhnout cíle, dokonalosti skrze manipulaci. Při kontrole, jsou postupně izolovány volné prostory a v následné Defragmentací optimalizovány k pomyslnému zrychlení přístupu k informacím.

Je to prázdnota, které se však neustále zaplňuje novými a novými změnami, jejich častníků. Systém nelze obejít tak, že si z něho něco berete, aniž by jste nevstoupily dovnitř. Změna není bez následků, vše má příčinu i důsledek.
Naše počínání v prostoru je navrženo tak, aby vytvářelo důvody existence a nutilo člověka k transformaci. Kdo podléhá strachu, ztrácí kontrolu. Kontrolu, kterou při ztrátě pozornosti, nahrazuje samotný systém. Je nutná odvaha i síla, ale zejména, trpělivost, pokud chce člověk uspět a nalézt jiné řešení vlastní rovnice.
 

5 Anomálie osvobození

 

Osvobození vlastní mysli a důvěra ve vlastní stabilitu, je pro systém Matrixu, anomálie, kterou se systém snaží eliminovat. Avšak tato anomálie vede k jeho předefinování a to z důvodu, že se na ni stále zaměřuje.

Naproti tomu jsou zde jiní chycení do pasti autohypnózy, lidé podléhající iluzi víry, že to za ně někdo udělá. Sami odevzdali svou moc a stávají se součástí řízené systémové změny. Jejich šancí na záchranu, je chvíle, náhlé změny.
Určitě
Dále jsou zde ti, co jdou z davem, na ně působí změna vlivem sociálních vazeb, díky, převedení pozornosti. Tito jsou z velké části uprostřed a mají zásadní vliv na rovnováhu světa v Matrixu.

Jsou klíčem, ke zrušení, kontroly systému.

 

6 Tvůrci a neutrálové

 

Třetí skupinou změny, jsou vědomí Tvůrci, ti, kteří již řadu věcí o Matrixu vědí a jsou schopni části i celé bloky měnit, přepisovat a utvářet stvořitelův záměr. Jsou to ti, kteří se podílejí na transformaci vedoucí ven, na svobodu.

Nakonec jsou zde neutrálové, co pozorují prostor a nezasahují do vztahů Matrixu, pokud k tomu nezískají oprávnění. Jsou to jeho adaptabilní a pomocné souprogramy, které kopírují prostor změny, k vlastnímu přežití.
Všichni jsou, ale součástí jednoho celku, a každý si může vybrat možnost stát se Vědomím Tvůrcem a spojit se se zdrojem svým projevem, projevem vědomí. Nakonec na rozhodnutí stvořitele je, jak bude konečná změna zdroje vypadat, nebo ne?

7 Ukončení a zrození

 

Každá situace, vyvolávající strach jednotlivce, je pro systém žádoucí, z důvodu, aby nedošlo k jeho zhroucení. Avšak, pokud je jedna složka radikální, druhá jde s davem, třetí je v opozici a poslední neutrální, lze změnit směr celého vývoje.

 

Radikální složka, vydává ze začátku, velké množství energie a bývá velmi účinná. Pokud přetrvává, vyžaduje další a další velké množství energie. S narůstajícím časem, přichází změna v podobě, tvrdého potlačování, zastrašování a zahalování, což je známkou, oslabení systému, v počáteční informaci.

 

V této chvilce má strana. Tvůrců zásadní vliv na ty, kteří jdou s davem. Tito jsou klíčoví a velmi důležití. V přesvědčení, Kdy lidé neznají počátek, systém začíná mít strach a snaží se zbavit odpovědnosti začíná generovat chyby. Zrcadlo zdroje, pomalu odhaluje pravdu.

 

8 Mírnost a spravedlnost

 

Radikální stranu postihuje ztráta z vysílení, dochází k velkému úbytku členů, vyčerpáním. Při těchto ztrátách, se aktivuje změna, která otvírá brány, světa Tvůrce. Tehdy je však část oslabených radikálů, navždy smazává, k pozvednutí všech ostatních.

 

Nyní je proces průlomu možný, za předpokladu, že si lidé položí základní otázky.

 

Je skutečně pravda, to čemu věří?

Co jim, tato odpověď přináší?

Kam povedou, jejich další kroky?

A kdo jsem ja?

 

Tehdy celý svět stane, před zdrojem.

A právě nyní, jsme před touto událostí. Je zde několik vrstev, a je důležité zvolit, jakou změnu chceme. Možné přenastavení zdroje, nastává pouze společným rozhodnutím.

 

Jak k tomu dojde? Je na spojení nás všech.

Vše je ve Sjednocení, kde každý dělá to nejlepší co umí.

To, k čemu byl předurčen.

 

9 Trpělivost transformace

 

Pokud chcete, aby tento svět byl lepší a prošel touto změnou za několik měsíců a ne let,

tak je to možné. Každému v systému, byl dán talent jeho mysli, pro přistoupení před zdroj,

sjednocením s dalšími, v jeho definici.

Je třeba si uvědomit, že tato generace, čelí odpovědnosti za svou svobodu, a každý den jejího pozvedání, při osvobozování těch, kteří ji okolo nás ztrácí. Zároveň, si tato generace

otevírá přístup, ke rozvoji, svým postojem, který žije a v budoucnu prožije.

Věřte sobě, chraňte bližní a komunitu, kterou máte. Dokážete to. Mějte trpělivost s ostatními

a kráčejte bok po boku, krok za krokem, abyste se jednoho dne rozeběhly, pro láskou k životu, svobodu a projevy lidskosti.

Věřte si.

 

Tvůrce, ve Vás věří.

 

10 Ruka co vše napsala


Tlak, který je systémem vyvolán uměle, není možné přehlížet, ani obejít, ale lze získat pomocnou ruku, jak jej odstranit z programu a to klíčem převzetí kontroly nad sebou samým,

převzetím odpovědností, za vlastní rozhodnutí.

S moudrostí a znalostí svých kvalit, uskutečňujme to, co odhaluje iluze o odpovědnosti,

a přináší tu skutečnou, odpovědnost za život, kde nerozhodují neznalí a pa-programy,

ale skuteční odborníci, kteří zasvětily život, pro život.

Zamýšlená změna se aktivuje ve chvilce, kdy se rodí systémová chyba, anomálie, kdy systém zamrzá. Tehdy systém nemění nás, ale sebe. Nic jiného není, důležitějšího pro změnu, než samotná představa a jednání, jak bude vše vypadat ve výsledku.

Zaměřte se na vizi svobody a lásky k životu.

 

11 Spojení v plynutí


Tedy pokud chcete osvobodit tento svět, je třeba nejdříve osvobodit svou mysl. Už jste to slyšeli? Bojíte se? Pak nejste program. Je třeba pouze jednat, konat v souladu s vlastním nitrem. Tvůrce Vám všem pomůže.

Jeden způsob, jak to provést, si dnes ukážeme. Ukážeme si, co je důležité mít na paměti.

Vrstvy, kterými je třeba projít, sahají velice hluboko a jádro, je obklopeno těmito vrstvami již po staletí. Chrání to co je, bylo a bude.

Abychom se dostaly k jádru, je třeba lokalizovat místo, kde se nacházíme v tomto systému

a jaký je náš úkol, čím systém v tomto bodě dotujeme, kde nás pomyslně ovládá změnami prostoru. Zde je pomyslná mapa. A kde jste na ní Vy?

Okolo nebo ve svém středu.

 

12 Bouře porozumění


Ukážeme si to na malém modelu základního programu, kde jste na pozici v systému, a jaký je Váš úkol. Místo, které Vám bylo přiděleno, vyhrazeno a ze kterého můžete vycházet, obsahuje vlákno, vedoucí k bráně jádra.

Právě umístění mimo jádro, je samotnou příčinou, že nás systém ovládá a my se domníváme, že nemáme možnost převzetí kontroly. Že nemáme přístup, ale tak jako je jádro napojeno na nás, tak i my jsme napojení na něj.

Asimilaci, vedenou směrem k nám, je možné zvrátit a otočit směrem dovnitř. Dosadit sebe samého do jádra, a to každý jednotlivě, ve své vlastní verzi. Tím, že porozumíme odpovědnosti, za svůj život a proč jsme zde, životem, do kterého nám nikdo nemluví.

Na cestě porozumění.

 

13 Klíčem k osvobození


Dovnitř, lze vstoupit s klíčem uvědomění, že prostor okolo nás má svá omezení. Když systému dovolujeme, nás ovládat, brzdíte transformaci. Změna přichází tam, kde představa výsledku, otáčí naši pozornost.

Namiřte svou odpovědnost směrem ke svobodě, tam kde je zdroj. Odpovědnost, kterou vedete ke svým rozhodnutím, jak chcete žít, přitahuje vše, co si přejeme i nepřejeme a tak buďme vědomími Tvůrci, společně a kolektivně.

 

Dosazení na pozici tvůrce, aktivuje naše skutečné možnosti. Odpojme tedy programy, které nás brzdí. Převezměme kontrolu nad Změnou, do svých rukou a udržujme si své klidné nastavení, nikdo jiný to za nás neudělá. Osvoboďte svou mysl.

 

Děkuji za pozornost a někdy příště a pokud chcete podpořit tento projekt, může tak učinit na stránkách projektu sjednocení.

 

Krásný den a díky všem.

 
 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *