Vzorec kolektivního vědomí, aneb odkaz dávné civilizace. Aktivujte si svou DNA!

Každým svým činem, se spojujeme s minulostí i budoucností. Vše je propojeno a provázáno, všichni tvoříme realitu okolo sebe v jedné nekonečné chvíli. Pole, které vytváříme, je provázáno s polem lidí, okolo nás. Naše kroky, jsou určovány našimi rozhodnutími, máme možnosti kontrolovat čas i prostor. Na počátku nám bylo dáno vědomí. Jak si otevřít vlastní DNA? Jak cestovat v čase? To vše si dnes ukážeme.

 

Pro začátek v tom nehledejte složitost, ale jednoduchost. Pokud chcete vědět kam povedou Vaše budoucí kroky, a co se odehraje za rok, za dva, za deset, tak právě zde máte možnost si tento vzorec osahat a jednou pro vždy si určit vlastní střed.

 

Začnu tím, o co se jedná. Frekvence je jistá část prostoru, v nás i okolo nás. Máme celou řadu frekvencí a my si zde ukážeme několik základních. Lidé se snaží tyto frekvence narušovat různými signály, ale síla prostoru tohoto vesmíru je přímo úměrná naší mysli, tedy ovlivňujeme vše a zároveň nic. Je to jen okamžik, který určuje směr vývoje. Na naší cestě máme možnost utvářet změny, utvářet realitu. Nyní je okolo nás řada myslí, nastavených ve strachu nebo radosti ze života.

Není třeba se bát, protože každá z těchto realit a frekvencí má možnosti změny směru, toku událostí v jeho uzlech. Čas není lineární, ba právě naopak je zakřivený v prostoru, který lze matematicky vyjádřit. Ukážeme si dnes jak. Představte si rovnici, rovnici, která určuje život na této planetě. Aaaaa já zapomněl, vy ji neznáte, ale ve skutečnosti jste to vy, kdo určuje, jak bude vše vypadat.

 

Vzorec této rovnice je zde. Myslíte si, že výsledek bude vypadat za rok špatně, tak bude. Protože právě dnes určujete, co se odehraje za nějaký čas. Tedy myslete na to jak je dobře a jak bude skvěle. Vystupte z iluze, a již teď si řekněte, že čas neexistuje ba naopak, ale že existuje věčné teď. Zjistíte, jak můžete cestovat do minulosti i budoucnosti. Právě teď, a nyní si ukážeme jak na to, bez medicíny, meditace či regrese.

 

Na začátku je třeba znát nějaký nástroj, který to umožňuje. Já použiji pro tento případ ten od dávné civilizace Mayů a to Posvátný Tzol‘kin jehož základem, jsou různé cykly. Teď si, ale ukážeme jeden z nejdůležitějších a tím je pyramida času prastarých vln počátku, které se nazývají Tonal. Celkem je zde 13 úrovní této energie a 20 pánu dne Naval (Archetypů).

 

Když se podíváte pozorně zjistíte, že energie od 1-6 narůstá, 7 je vrchol a pak 8-13 sestupuje kde nabíráme sílu a klid (viz obrázek 1 v pravo dole).

 

  1. Obrázek (Energie časových vln TONAL a pyramida času)

Chcete vědět tajemství, v rámci Mayského stromu života máte devět darů a tyto dary Vás provázejí celým životem. Každý den (KIN) lze rozdělit do poloh této pyramidy těchto 9 darů(+4), kde je na stupni a pomyslném vrcholu dne nebo mimo něj, jiný NAVAL a jiná sestava energií TONAL.

 

Jaká je souvislost mezi TONAL a 9 DARY ŽIVOTA(+4). TONAL URČUJE KDE SE DANÝ DAR ŽIVOTA VE DNE NACHÁZÍ. Už máte představu, tak si to ukážeme hlouběji (viz obrázek 2).

 

2. Obrázek (Posvátný Tzol’Kin a rozdělení 9 darů života(+4) v jednotlivých dnech a UNIAL)

TONAL má energie od 1-13 jako 13 stupňů na pyramidě. Jednotlivé dny jsou mezi sebou provázány svými dary života. (viz obrázek 3 – Podrobný rozpis jeden TRECENY).

 

3. Obrázek (Provázání jednotlivých dnů Treceny a pyramidy času v darech života)

Nyní si můžeme ukázat kam až lze zajít u jedné 13 denní Treceny. Pokud se podíváte a provážete 13 dní TRECENY vedle sebe vidíte vlny, které pak navazují na další vlny v sousední KIN / TRECENĚ / UNIAL (měsíc o 20 KIN). (Viz obrázek 4)

 

4. Obrázek (Provázání dní KIN / TRECEN a UNIAL / Posvátných Tzol’KIN roků)

A teď se dostáváme k pohybu v čase, pokud totiž postavíte vedle sebe jednotlivé TRECENY podle UNIAL (což jsou měsíce posvátného TzolKinu, které mají 20 KIN a posunete je podle vazeb objevíte tok času, kde je vidět, jak naše rozhodnutí ve dne mění čas a prostor okolo nás a to doslova. Je zde vazba, která odpovídá počátku 1 / vrcholu vývoje dne 7 / konci 13 celkem 21 s tím, že v některé dny tyto možnosti uzlových bodů nemáme, ale zato máme zase jiné, ale o tom jindy…

 

Chcete svými rozhodnutími měnit vědomě prostor, za předpokladu, že jednáte v pravdě k sobě, pak se zaměřujte přesně na to, co děláte a proč to intuitivně děláte v danou dobu. To, co pak určuje budoucnost je okamžik našeho vědomého počínání, kde budoucnost bude přesně taková, jakou si v okamžiku představujeme. Existuje vzor posunu posloupnosti, jak můžete k cíli dojít.

 

Nejsou to krátkodobé cíle, ale ty dlouhodobé, které je třeba uchopit teď a tady, aby se za 13/21/260 dní či let prostor okolo nás změnil.

 

Obrazová příloha obsahuje závislosti v pyramidě času převedené, hlouběji přímo na průběh jednoho dne KIN a rozklad na TONAL, NAVAL mayského stromu, a 13 stupňů mayského označení dne a noci pyramidy času, znamenající práci ve hmotě a duchu viz denní časoprostorové vlny. Navíc je zde i vzorec aktivace naší šroubovice se zachováním aktivních částí, aby se nevypínala, těmi okolními strachy co vyvolávají koktejly s hormony a aminokyselinami v nesprávné chvilce napětí v našem těle.

 

Pomocí uzlových bodů se dá měnit celkový vývoj v dnešní době, a to každodenní neustálou prací na sobě. Podstatou je myšlenka na začátku a cíl na konci, v průběhu podpořeny portálovými a plamennými dny, ale hlavně naší přítomností.

 

Pro pochopení dalších cyklů času si můžete stáhnout zdarma na stránkách E-booku Mayoskop.

 

Pokračování příště…

 

Děkuji za čas věnovaný této zprávě.

Hezký dnešní den v den a noc.

 

David

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *