Jak pracovat s posvátným Tzol’kinem aneb 2.Část malé příručky pro všechny – Dar PŮVODU ZROZENÍ:

Mnoho lidí v dnešní době zapomíná na své kořeny, na příběhy svých rodičů a svých předků. Některá tajemství života jsou nám tak zastřena a často vnáší do našeho jednání vzorce z historie vlastního rodu. Ano, naši rodiče nás počali a udělali vše, co bylo v jejich silách v našem rozvoji. Méně, může být v tomto případě i více. Jsme tu díky nim a jejich, naším předkům. Výchova přinesla řadu plodného, ale i neplodného. Jsme formováni prostorem, abychom zapomenuli na Zdroj odkud pocházíme. Né každý zná příběhy svého rodu, ale pokud se rozpomeneme jak hledat na co navázat zjistíme, že lze najít spousty inspirativních vhledů. V rytmech Vesmíru jsme si vybrali své rodiče. Předkové odkrývají řadu důležitých částí o tom, proč jsme zde a jak osvobodit svou mysl od programů okolo nás. Naslouchejme jim, jsou s námi a mají radost z našich krůčků a odvahy.

Co tedy můžeme změnit na našem původu. Nic i vše. Můžeme vše, co je v němukryto použít pro změnu reality okolo nás. Pojďme se podívat na několik možností jaké máme. Rodiče. Nasloucháním a přijetím otvíráme své srdce a cítíme jejich ochranu. Cítíme vnitřní pokoru i vděčnost. Cítíme své pocity a vnímáme svá spojení. Vnímáme vzorce. Vnímáme i to, co máme udělat jako první. Najít lásku skrze odpuštění a vděčnost. Pokusme se dovolit přiznat, že můžeme navázat na to, co oni nedokázali, a že my sami můžeme. Zopakujemechyby v naší výchově, nebo se posuneme o krok dál? Posuneme se o krok, skok, nebo vzlet? Máme dar původu, a to je víc než si dokážeme představit. Žijeme

 

Jedním z důvodů, proč nám byl život dán je, abychom se starali o tuto planetu. Žijeme v souladu s prostorem okolo nás, nebo jej vyplňujeme prázdnými myšlenkami? Co tedy můžeme udělat, aby se vše posunulo? Děláme to nejlepší ze sebe s poučením z chyb minulosti? Nezapomínejme na své kořeny a učme se z příběhů svého rodu. Co Vás inspiruje a co Vám pomáhá žít naplněný život? Dívat se do zrcadla bez původu, je jako dívat se do poloprázdné sklenice. Sklenice, kterou nelze naplnit zážitky ani vlastními zkušenostmi, když nevíme a neznáme důvody hybné síly událostí. Událostí, které nás dovedly tam kde jsme dnes. Znát svou historii a umět se z ní poučit nás posouvá vpřed.

 

Nehledejme proto pouhý posun ve vlastním rodu, ale i ducha rodu lidství. Věřte, že jednoho dne se i my připojíme k těm, kteří pozorují vzestup těch, co přijdou po nás. Změna může být darem i prokletím. To jak s darem původu nakládáme nás pak provází po celý život. Provází nás sila jenž ovlivňuje mnohé. Ovlivňuje vše s čím se setkáváme každý den zde. Zde na Zemi, po které chodily naši předkové, po které chodíme i my, a po které budou chodit i naše děti. Udělejme vše proto, abychom planetu a život na ni ochránili. Ochránili a předali v lepším stavu, než byla na počátku našeho života. Stavu, ve kterém nám byla svěřena. Co člověk, to Svět. Co člověk, to Vesmír. Co Vesmír, to osobnost. Co osobnosti, to My všichni zde s původem a nekonečným zdrojem inspirace.

 

Zde je aktuální výklad pro dnešní den kde v pokračování tohoto článku v odkazu níže naleznete návod jak číst tento výklad základních znalostí pro používání Posvátného Tzol’kinu (MAYOSKOP) z 1.části + něco navíc:

Podívejte na výklad dne a čtěte si postupně tyto kapitoly:

I. POPIS A ENERGIE 13 DENNÍ TRECENY – navnímejte směr těchto dní

II. DAR SRDCE PRO DEN – navnímejte podporu pána dne NAVAL s energií TONAL

III. SLED ÚDÁLOSTÍ 13 NEBES – 13 TONAL / 13 DARŮ / ARCHETYPY NAVAL

IV. NYNÍ SI PROMÍTNĚTE SLED UDÁLOSTÍ DO ČASOVÝ ROVIN A ZVLÁŠTNOSTÍ DNE

 

Nyní se podívejte, kde se dar pro den Srdce nachází, v jaké fázi dne. Je před nebo po vrcholu dne? Již zde si můžete povšimnout, že pokud si den rozkreslíme v 7 stupňové pyramidě času tak vidíte že jdete od spodu k vrcholu a pak zase kráčíme dolů. To stejné platí i pro dar Původu zrození s tím, že v danou dobu se můžeme nejlépe spojit s našimi předky a využít dané energie Tonal k posunu při řešení rodových linií, inspirace, či žádání o radu v genetické rodové paměti.

 

A tak první fáze 13 Tonalu 1-6 je především o naší práci na změně:

 

(1) Kdy se spojujeme v jednotě sami se sebou

(2) Jsme vystaveni vlastním pohnutkám a rozhodujeme se co učiníme

(3) Jednáme a konáme v akci (nejlépe bez pohnutek). Nikdo jiný za nás neudělá.

(4) Hledáme stabilní bod a ukotvujeme svými rozhodnutími probíhající změnu

(5) Nabíráme podstatu vlastní síly z naší akce, z našeho činu

(6) Plujeme přitom proudem plynutí času vlny k vrcholu, který nám odhalí mnohé.

 

Ano, doplavat či dojít na vrchol (7) a odzrcadlit sami sobě skutečnou pravdu je mnohdy tak těžké, že si na to netroufáme a zde i často své srdce zavíráme a vracíme se nazpět do cyklů vlastních rozhodnutí, jenž se nám v budoucnu od-zrcadlují a znova a znova opakují. Pokud se však podíváme a pořádně rozhlédneme okolo, uděláme „to správné rozhodnutí“, pak se nám dostane jisté formy spravedlnosti.

(8-mužský aspekt cesty) Spravedlnost v podobě naskočení na vlnu kdy nabíráme vlastní zkušenost a pocit štěstí, že jsme se správně rozhodli.

(9-ženský aspekt) Chce to však krapet trpělivosti, abychom pochopili, že uskutečnění změny je možné pouze naším konáním v souladu se srdcem.

(10) Uskutečnění změny stavu přichází tam kde se odvážíme naslouchat vlastnímu nitru.

(11) Nitru, které odhaluje a rozlišujeme, co je a není správné

(12) Dostává se nám poznání v podobě porozumění. Poznání je zde vždy. Poznání a mnohdy i poučení.

(13) Indián nikdy nedává stejnou radu dvakrát. A tak porozumění vlastnímu Srdci s odvahou udělat krok do neznáme, krok ke zdroji, nám jej otvírá ve chvíli, kdy se odvážíme jít dál na cestě vzestupu a posunu v před.

Další části jsou pro doplnění a hlubší vhledy:

 

V. STRUČNÁ VERZE MAYSKÉHO STROMU A ENERGETICKÝCH HLADIN PRO ORIENTACI

VI. PRO REKAPITULACI SI MŮŽETE PŘEČÍST STRUČNÝ POPIS TRECENY A JEJÍHO DNE

VII. UPOZORNĚNÍ NA ZVLÁŠTNOSTI DNE A PORTÁLOVÉ DNY

VIII. ČASOVÝ SLED UDÁLOSTÍ DNE NA VLNĚ PLAZÍCÍHO SE HADA ČASU

IX. VRCHOL DNE A CO NAŠE ČINNOST OVLIVŇUJE V BUDOUCNU, KTERÝ DEN A DAR

 

X. Pro hlubší seznámení a možnosti použití DOPORUČUJI stáhnout si MAYOSKOP, který obsahuje podrobný popis k jednotlivým pánům NAVAL a energiím TONAL. Naleznete zde popis energií nejenom Tonal ale především jak vnímat energie jednotlivých Pánů NAVAL (ARCHETYPŮ) vč. silných a slabých stránek s možností všestranného použití.

 

Užijte si dnešní den a vybírejte z možností které máte a pokud chcete poznat své srdce a původ zrození hlouběji můžete mi napsat pár řádků o sobě a nechat si udělat podle data narození výklad Mayského stromu života, který naleznete brzy v nabídce. Odhalte to co bylo skryto o čemž jste třeba až dosud nevěděli. Odhalte, že smyslem života je život sám. Odhalte že ten největší dar je neoddělitelně spojen s Vaším srdce, kterému na cestě pomáhají i naši předkové.

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *