Jak pracovat s posvátným Tzol’kinem aneb 3.Část malé příručky pro všechny – Dar POSLÁNÍ ŽIVOTA

Najít své poslání v životě je klíčem k jeho naplnění. Naplnění, které je zdrojem nekonečného proudu inspirace. Proudu životadárné energie. Mnoho lidí stále hledá své poslání a život jim přitom utíká mezi prsty, včetně této energie. Jsme lidé a jsme zde. Jsme zde, pro zkušenost života, nebo… Proč tuto zkušenost někteří opakovaně zažíváme a kam tedy jde naše energie?

Život toho nabízí opravdu mnoho. Dary jenž odráží naši víru v něj, i co je za ním. Posláním života, je život sám. Co tedy v tomto Vesmíru, na této Zemi, přitahujeme? To, co si podvědomě přejeme mít. Účel, smysl, posun, ale i něco mnohem důležitějšího… Všichni přitahujeme možný vzestup celku. Proč si tedyvybíráme jinou novou zkušenost? Užíváme svůj dar poslání, nebo výzvy hmoty s potenciálem? Žijeme nyní na Zemi a tak energie, kterou vytváříme vnáší radost do našeho rozvoje. Všímáte si, co jsme stihli za těch pár desítek let udělat s touto planetou? Jak se přitom proměňovala naše radost ze života? Je to radost, nebo naše iluze závislostí? Poslání si vybíráme, ale mnohdy to nemá nic společného se životem a jeho účelem.

 

Položím Vám nyní tři základní otázky, které se týkají poslání života.

 

Pokuste se na ně pravdivě odpovědět:

 

Je Vaše poslání pro život, nebo smrt?

Udělal(a) by jste vše, co děláte pro druhé i sam(a) sobě?

Vnímáte linii vesmírného původu Srdcem, v poslání celku této Země?

 

Mnoho otázek a spousta odpovědí. Přijímat bolest spojenou s posláním je přinejmenším podivné. Nepůsobíme si ji sami? Nic není tak jednoduché, a vše má i svůj důvod v protikladu. Poslání života není jen o tom, že nás naplňuje, alei o tom zda pozvedá celek. Celek, co pozvedá nejen tuto planetu, ale i tento Vesmír. Na Zemi jsme v rovině neustálé výměny energie v nabírání zkušeností.Ale pokud zapomeneme vše s naším příchodem sem, co pak tvoříme v pravdě a lásce ve Vesmíru? Neuniká nám někde energie poznání? Vše je v plánu, ale proč ta ztráta spojení s jednotou? Nezapomínejme, že existují i jiné bytosti, které se energii našich emocí živí. Myslíme si přitom, co známé skutečné poslání, ale kam opravdu míří naše poslání? K něčemu vyššímu než jsme my sami? Podívejte se zda poslání, které si volíte je v souladu se životem na planetě. Je to zkouška, ale když to uděláte naučíte se mnohému. Poznáte úroveň vlastního vědomého prožitku, dostane se Vám neopakovatelné zkušenosti. Zkušenosti vývoje lidské bytosti, jenž se pokouší spojit s tou, která přesahuje pozemský život.

 

Pokud hledáte zdroje inspirace je zde celá řada možností, ale jedna je “Nehledejte”, nechte aby možnost poslání přišla k Vám. Rozhlédněte se okolo sebe a udělejte, co je správné v daném okamžiku “Teď”. Zejména se zaměřte na to zda vychází ono poslání z Vašeho srdce, nikoliv podnětu hmoty. O tom, co je a není správné bylo napsáno tisíce knih, ale ani jedna není universální pro všechny. Skutečné poslání života vychází z radosti našeho otevřeného srdce. Co nám tedy knihy o radosti připomínají, že radost přichází tam, kde je Svobodná duše. Srdce mluví tiše, ale pravdivě. Najít pravdu nemusí být těžké, ale pokud bychom všechny tyto knihy přečetli, pak tato slova jsou jen blud. Svobodná duše nezná hranice. Mým doporučením je tedy nehledat poslání, aledělat vždy to nejlepší, co jsem v dané chvíli schopen, žít ze svého srdce, s přijetím osobnosti s jednotou celku.

 

Pravda se nachází v přítomném okamžiku, buďme proto pozorní a milujte životv jeho poslání. Přijímejte jej a plně užívejte k vzestupu života zde.

 

Zde je aktuální výklad pro dnešní den kde v pokračování tohoto článku vodkazu níže naleznete návod jak číst tento výklad základních znalostí propoužívání Posvátného Tzol’kinu (MAYOSKOP) z 2.části + opět něco navíc:

Podívejte na výklad dne a čtěte si postupně tyto kapitoly:

 

I. POPIS A ENERGIE 13 DENNÍ TRECENY – navnímejte směr těchto dní

II. DAR SRDCE PRO DEN – navnímejte podporu pána dne NAVAL s energií TONAL

III. SLED ÚDÁLOSTÍ 13 NEBES – 13 TONAL / 13 DARŮ / ARCHETYPY NAVAL

IV. NYNÍ SI PROMÍTNĚTE SLED UDÁLOSTÍ DO ČASOVÝ ROVIN A ZVLÁŠTNOSTÍ DNE

Nyní se podívejte, kde se dar pro den Srdce nachází, v jaké fázi dne. Je před nebo po vrcholu dne? Již zde si můžete povšimnout, že pokud si den rozkreslíme v 7 stupňové pyramidě času tak vidíte že jdete od spodu k vrcholu a pak zase kráčíme dolů. To stejné platí i pro dar Původu zrození s tím, že v danou dobu se můžeme nejlépe spojit s našimi předky a využít dané energie Tonal k posunu při řešení rodových linií, inspirace, či žádání o radu v genetické rodové paměti.

 

Dar našeho poslání by měl navazovat na spojení nebeského původu ve zdroji našeho Srdce zde na Zemi (pokud chceme obnovovat a naplňovat život na této planetě). Poslání života vždy předchází dar výzvy ve hmotě. Samotné poslání je následováno naším rozhodnutím, které se dotýká osobnosti našeho Já (jako člověka). Pokud se tedy podíváme na protiklady tak vždy je zde naše spojení s duchem předků vůči poslání života a naše Já vůči kolektivnímu vědomí planety. Nezapomeňme přitom na skutečný původ, který sahá dál v linii a místo kde se událost odehrává v našem Srdci.

 

A tak první fáze 13 Tonalu 1-6 je především o naší práci na změně:

 

(1) Kdy se spojujeme v jednotě sami se sebou

(2) Jsme vystaveni vlastním pohnutkám a rozhodujeme se co učiníme

(3) Jednáme a konáme v akci (nejlépe bez pohnutek). Nikdo jiný za nás neudělá.

(4) Hledáme stabilní bod a ukotvujeme svými rozhodnutími probíhající změnu

(5) Nabíráme podstatu vlastní síly z naší akce, z našeho činu

(6) Plujeme přitom proudem plynutí času vlny k vrcholu, který nám odhalí mnohé.

 

Ano, doplavat či dojít na vrchol (7) a odzrcadlit sami sobě skutečnou pravdu je mnohdy tak těžké, že si na to netroufáme a zde i často své srdce zavíráme a vracíme se nazpět do cyklů vlastních rozhodnutí, jenž se nám v budoucnu od-zrcadlují a znova a znova opakují. Pokud se však podíváme a pořádně rozhlédneme okolo, uděláme „to správné rozhodnutí“, pak se nám dostane jisté formy spravedlnosti.

 

(8-mužský aspekt cesty) Spravedlnost v podobě naskočení na vlnu kdy nabíráme vlastní zkušenost a pocit štěstí, že jsme se správně rozhodli.

 

(9-ženský aspekt) Chce to však krapet trpělivosti, abychom pochopili, že uskutečnění změny je možné pouze naším konáním v souladu se srdcem.

(10) Uskutečnění změny stavu přichází tam kde se odvážíme naslouchat vlastnímu nitru.

(11) Nitru, které odhaluje a rozlišujeme, co je a není správné

(12) Dostává se nám poznání v podobě porozumění. Poznání je zde vždy. Poznání a mnohdy i poučení.

(13) Indián nikdy nedává stejnou radu dvakrát. A tak porozumění vlastnímu Srdci s odvahou udělat krok do neznáme, krok ke zdroji, nám jej otvírá ve chvíli, kdy se odvážíme jít dál na cestě vzestupu a posunu v před.

 

Další části jsou pro doplnění a hlubší vhledy:

V. STRUČNÁ VERZE MAYSKÉHO STROMU A ENERGETICKÝCH HLADIN PRO ORIENTACI

VI. PRO REKAPITULACI SI MŮŽETE PŘEČÍST STRUČNÝ POPIS TRECENY A JEJÍHO DNE

VII. UPOZORNĚNÍ NA ZVLÁŠTNOSTI DNE A PORTÁLOVÉ DNY

VIII. ČASOVÝ SLED UDÁLOSTÍ DNE NA VLNĚ PLAZÍCÍHO SE HADA ČASU

IX. VRCHOL DNE A CO NAŠE ČINNOST OVLIVŇUJE V BUDOUCNU, KTERÝ DEN A DAR

 

X. Pro hlubší seznámení a možnosti použití DOPORUČUJI stáhnout si MAYOSKOP, který obsahuje podrobný popis k jednotlivým pánům NAVAL a energiím TONAL. Naleznete zde popis energií nejenom Tonal ale především jak vnímat energie jednotlivých Pánů NAVAL (ARCHETYPŮ) vč. silných a slabých stránek s možností všestranného použití.

Užijte si dnešní den a vybírejte z možností které máte a pokud chcete poznat své srdce, původ a poslání zrození hlouběji můžete mi napsat pár řádků o sobě a nechat si udělat podle data narození výklad Mayského stromu života, který naleznete brzy v nabídce. Odhalte to co bylo skryto o čemž jste třeba až dosud nevěděli. Odhalte, že smyslem života je život sám. Odhalte že ten největší dar je neoddělitelně spojen s Vaším srdce, kterému na cestě pomáhají naši předkové a který přesahuje pozemský původ.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *