Jak pracovat s posvátným Tzol’kinem aneb 4.Část malé příručky pro všechny – DARY a VÝZVY DUCHA

Některé dary se mohou stát i výzvou a tak i dar ducha, bývá mnohdy pozoruhodnou směsí, která vnáší klid tam kde je to neznáme a obráceně výzvutam kde to již známe. Strach bývá tou největší překážkou, ale s odvahou lze překážky překonat. Poprvé je to vždy nejtěžší. Než něco vypustíme na světlo světa, je dobré si v duchu napočítat třebas do pěti. V té chvilce krátké pauzy, máme možnost prohlédnout realitu okolo nás, opustit konstrukt mysli a vstoupit do přítomného okamžiku, multi-vesmíru dimenze možností. Není to nic složitého pokud se nenecháme unést proudem emocí. A i tak s odpovědí můžeme vždy chvilku počkat. Můžeme posunout naši úroveň vnímání zase o kus dál. Stát se vědomím pozorovatelem přítomnosti a vybrat si onu správnou možnost řešení v daném okamžiku. Poznat, co je zralé a co ne v našem pohledu na svět. Poznat pravdu o sobě samém, že změna začíná právě u nás. A co můžeme tedy dělat?

Už jsme to zažili všichni mnohokrát, ale pokaždé je to jakoby poprvé. Někdy je ta intenzita vysoká, jindy, jakoby nás míjela. Ano, mluvím zde o vlně emocí, která je nejčastější výzvou pro nás samé. To, co nás vzdaluje od zdroje, se ukrývá právě za našimi emocemi. Emoce jsou jako koktejl, který si mícháme v našem těle v každém okamžiku z podnětů života. Co by byl, život bez emocí? Nechávat se však vláčet, unášet na místa kde se nezastavíme, není smyslem života? To, co hledáme je hlubší. Uvědomění, našeho pozorovatele. Umíte se stát pozorovatelem sebe sama a podívat se na člověka před sebou (sebe) právě, když prožíváte své emoce? Podívat se na výzvy z pozice vědomého tvůrce a pozorovatele?

 

Technik jak se stát pozorovatelem je spousta, dnes si můžeme ukázat jednu z těch jednoduchých, techniku přijetí. Tedy pokud přijmete následující výrok. Kdykoliv do Vás vstoupí emoce, tak si buďte jisti, že to jak jednáme je jistým vzorcem chování, které se u nás projevuje na základě zažitých vzorců od výchovy po podvědomé programování mysli. A jak se tedy vyhnout rozčílení, nebo euforii? Nenechat se strhnout Vaším Egem. Jak můžete uchopit vlastní Ego? Můžete k němu například přistoupit jako k malému dítěti, které vychováváte a učíte co je a není správné. Pokud si dítě dělá co chce a nemá hranice, jednoho dne zjistíte, že vedle Vás vyrostlo něco, co nemá respekt k ničemu a tedy především k Vám. Chcete to změnit? Pak začněte známými slovy respekt a být respektován. Ptejte se, Ego nepřináší řešení.

 

Zkušenosti jsou učitelem našeho života, výzvou i darem v jednotlivých fází našeho vývoje. Ego je jeho neoddělitelnou součástí, které nám dává řadu těchto zkušeností, jenž potřebujeme pro pochopení toho, čemu máme v životě naslouchat a čemu ne. Co znamená skutečný život a čím se v něm máme řídit?Někteří lidé se Ego pokoušejí rozpustit, potlačit a to formami, sebe lásky, odpuštěním, přijetím a podobně. Avšak, pokud si nejsme vědomi jeho potenciálu, že v nás existuje po celý život, pak mu nerozumíme. Můžeme jej tlumit, ale tím i omezovat možnosti života v jeho zkušenostech. Ano Ego se živínaší energií, a bez něj náš život ztrácí i část svého smyslu. Proč jsme zde a jaký je náš úkol? Učíme se, ale jednoznačná odpověď na to zda je Ego potřebači ne je: Ano, je potřeba a Ne, již jej není třeba. Darem a výzvou ducha je proto naše mysl, jako přijímač myšlenek, které se pohybují v prostoru okolo nás. Myšlenky, které přitahuje naše podvědomí a představy o životě.

 

Mysl vyhodnocuje, kdy do svého života voláme změnu, nebo kdy se změně bráníme. Život je evolucí a neustálým procesem vývoje od jeho počátku až do jeho konce, smrti. Život je neopakovatelnou zkušeností darů a výzev našeho ducha. Jednoho dne vše skončí, aby se to nové mohlo opět zrodit a povstat v novém těle k novému posunu. Učíme se utvářet širší celky v Universu pro nekonečný rozměr počátku. Učíme se, že nic v našem životě není náhoda. Možnost volby, nám odhaluje čeho se nám dostalo. Volíme si cestu, která je pevně dána a učíme se ji chápat. Jakou cestu si dnes vaše podvědomí volí? Toje na Vás, jen si uvědomte, co tato cesta právě Teď znamená, pro vašeho ducha, mysl, vědomí. Nás duch je tak velký, jako samotný Vesmír, ve kterém žijeme…

 

Zde je aktuální výklad pro dnešní den kde v pokračování tohoto článku vodkazu níže naleznete návod jak číst tento výklad základních znalostí propoužívání Posvátného Tzol’kinu (MAYOSKOP) z 3.části + opět něco navíc:

Podívejte na výklad dne a čtěte si postupně tyto kapitoly:

 

I. POPIS A ENERGIE 13 DENNÍ TRECENY – navnímejte směr těchto dní

II. DAR SRDCE PRO DEN – navnímejte podporu pána dne NAVAL s energií TONAL

III. SLED ÚDÁLOSTÍ 13 NEBES – 13 TONAL / 13 DARŮ / ARCHETYPY NAVAL

IV. NYNÍ SI PROMÍTNĚTE SLED UDÁLOSTÍ DO ČASOVÝ ROVIN A ZVLÁŠTNOSTÍ DNE

Nyní se podívejte, kde se dar pro den Srdce nachází, v jaké fázi dne. Je před nebo po vrcholu dne? Již zde si můžete povšimnout, že pokud si den rozkreslíme v 7 stupňové pyramidě času tak vidíte že jdete od spodu k vrcholu a pak zase kráčíme dolů. To stejné platí i pro dar Původu zrození s tím, že v danou dobu se můžeme nejlépe spojit s našimi předky a využít dané energie Tonal k posunu při řešení rodových linií, inspirace, či žádání o radu v genetické rodové paměti.

 

Dar našeho poslání by měl navazovat na spojení nebeského původu ve zdroji našeho Srdce zde na Zemi (pokud chceme obnovovat a naplňovat život na této planetě). Poslání života vždy předchází dar výzvy ve hmotě. Samotné poslání je následováno naším rozhodnutím, které se dotýká osobnosti našeho Já (jako člověka). Pokud se tedy podíváme na protiklady tak vždy je zde naše spojení s duchem předků vůči poslání života a naše Já vůči kolektivnímu vědomí planety. Nezapomeňme přitom na skutečný původ, který sahá dál v linii a místo kde se událost odehrává v našem Srdci.

 

Když se pozorně podíváte, tak Daru a výzvě ducha předchází náš původ a místo kde se nacházíme. Dar a výzva ducha nás pak vede k darům a výzvám ve hmotě. Pokud se nacházíte v Tonalu 1-6 jedná se primárně o výzvy ducha. Vrchol 7 nám dává rozhled a vše uvést do rovnováhy, co následuje od 8-13 pak může být více darem než výzvou pokud jsme si vybrali na vrcholu správnou cestu. Věřte že naše volba ducha, utváří řadu následných událostí ve hmotě.

 

A tak první fáze 13 Tonalu 1-6 je především o naší práci na změně:

 

(1) Kdy se spojujeme v jednotě sami se sebou

(2) Jsme vystaveni vlastním pohnutkám a rozhodujeme se co učiníme

(3) Jednáme a konáme v akci (nejlépe bez pohnutek). Nikdo jiný za nás neudělá.

(4) Hledáme stabilní bod a ukotvujeme svými rozhodnutími probíhající změnu

(5) Nabíráme podstatu vlastní síly z naší akce, z našeho činu

(6) Plujeme přitom proudem plynutí času vlny k vrcholu, který nám odhalí mnohé.

 

Ano, doplavat či dojít na vrchol (7) a odzrcadlit sami sobě skutečnou pravdu je mnohdy tak těžké, že si na to netroufáme a zde i často své srdce zavíráme a vracíme se nazpět do cyklů vlastních rozhodnutí, jenž se nám v budoucnu od-zrcadlují a znova a znova opakují. Pokud se však podíváme a pořádně rozhlédneme okolo, uděláme „to správné rozhodnutí“, pak se nám dostane jisté formy spravedlnosti.

 

(8-mužský aspekt cesty) Spravedlnost v podobě naskočení na vlnu kdy nabíráme vlastní zkušenost a pocit štěstí, že jsme se správně rozhodli.

(9-ženský aspekt) Chce to však krapet trpělivosti, abychom pochopili, že uskutečnění změny je možné pouze naším konáním v souladu se srdcem.

(10) Uskutečnění změny stavu přichází tam kde se odvážíme naslouchat vlastnímu nitru.

(11) Nitru, které odhaluje a rozlišujeme, co je a není správné

(12) Dostává se nám poznání v podobě porozumění. Poznání je zde vždy. Poznání a mnohdy i poučení.

(13) Indián nikdy nedává stejnou radu dvakrát. A tak porozumění vlastnímu Srdci s odvahou udělat krok do neznáme, krok ke zdroji, nám jej otvírá ve chvíli, kdy se odvážíme jít dál na cestě vzestupu a posunu v před.

 

Další části jsou pro doplnění a hlubší vhledy:

V. STRUČNÁ VERZE MAYSKÉHO STROMU A ENERGETICKÝCH HLADIN PRO ORIENTACI

VI. PRO REKAPITULACI SI MŮŽETE PŘEČÍST STRUČNÝ POPIS TRECENY A JEJÍHO DNE

VII. UPOZORNĚNÍ NA ZVLÁŠTNOSTI DNE A PORTÁLOVÉ DNY

VIII. ČASOVÝ SLED UDÁLOSTÍ DNE NA VLNĚ PLAZÍCÍHO SE HADA ČASU

IX. VRCHOL DNE A CO NAŠE ČINNOST OVLIVŇUJE V BUDOUCNU, KTERÝ DEN A DAR

 

X. Pro hlubší seznámení a možnosti použití DOPORUČUJI stáhnout si MAYOSKOP, který obsahuje podrobný popis k jednotlivým pánům NAVAL a energiím TONAL. Naleznete zde popis energií nejenom Tonal ale především jak vnímat energie jednotlivých Pánů NAVAL (ARCHETYPŮ) vč. silných a slabých stránek s možností všestranného použití.

 

Užijte si dnešní den a vybírejte z možností které máte a pokud chcete poznat své srdce, původ a poslání zrození hlouběji můžete mi napsat pár řádků o sobě a nechat si udělat podle data narození výklad Mayského stromu života, který je v nabídce. Odhalte to co bylo skryto o čemž jste třeba až dosud nevěděli. Odhalte, že smyslem života je život sám. Odhalte že ten největší dar je neoddělitelně spojen s Vaším srdce, kterému na cestě pomáhají naši předkové a který přesahuje pozemský původ.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *